10. februar 2020

klasserom uten lys

Hei, en dag kom vi til skolen og fikk vite at lyset i klasserommet ikke fungerte. Vi ble likevell tvunget til å ha undervisning. vi hadde undervisning i mørket i ca 30minutter. Så jeg lurer på om dette er lov. Hvis dette er lov, hvor lengekan de tvinge osss til å ha undrvisning i mørket?

Hei, så fint at du skriver til oss.

Det er ingen klare regler om dette, men belysningen må være god nok til at det går an å gjøre skolearbeid. Dårlig belysning kan også gjøre at man blir fortere sliten, får vondt i hodet og lignende, og det er ikke greit.

denne siden står det mer om retten til et godt fysisk skolemiljø, og hvordan du kan klage hvis du ikke er fornøyd.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv