22. mars 2019

Klasse 2A lurer på:

Kor mange barn har de hjulpet i dei siste 6 åra?

Tema: Barneombudet

Hei og takk for spørsmål!

Det er vanskelig å svare på akkurat hvor mange barn vi har hjulpet. Hvert år svarer vi på ca. 1500 spørsmål her på «Spør Barneombudet». Det blir ca. 9000 spørsmål på 6 år!

Hos Barneombudet er vi 19 stykker som hele tiden jobber for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen sånn at alle barn i Norge får oppfylt rettighetene sine.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv