16. februar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Kjønnsdiskriminering

Hei, vi hadde en episode på ballet hvor noen elever ble kastet ut på grunn av alkohol, både gutter og jenter ble kastet ut. De guttene som ble kastet ut måtte komme på skolen en time før alle andre for å pynte i gangen, og det ble holdt et foreldremøte med bare gutteforeldrene, for jentene som drakk var det ingen konsekvenser og alt ble glemt når de kom på skolen igjen. Er dette kjønnsdiskriminering?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Hvis både gutter og jenter som bryter regler på et skoleball,  men bare gutter ble ansvarliggjort, så høres det rart ut. Man skal ikke forskjellsbehandle noen på bakgrunn av kjønn.

Det er vanskelig for oss å vite hva som skjedde på ballet og i ettertid. Det beste er nok om dere snakker med sosiallærer eller en annen lærer dere liker og stoler på. Fortell hvordan dere opplever dette og be om en forklaring.

Dere kan også ta opp saken med elevrådet på skolen og sende et brev til rektor der dere ber om et svar.

Lykke til.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv