22. mars 2019

Kjønnsdiskriminering av lærere

Hei! Jeg har en hendelse jeg vil dele med dere. I dag på skolen fikk vi sitte med vær vår pc. Jeg hørte på musikk fordi to andre jenter gjorde det, så da tenkte jeg at det var lovt. Mens jeg satt der kom læreren og sa: Bort med hodetelefonene i timen, jeg har ikke gitt dere lovt til det. Jeg snudde meg litt til venstre, der sitter to jenter å hører på musikk mens læreren gir blaffen. Kompisen min ville låne headsettet, jeg ga det til han, så kom læreren å tok av headsetet på nytt. Jeg ble overasket og forbauset. Dette er noen jeg opplever sjeldent, det skjer nesten dagli. Håper jeg får svar snart: Gutt 15år

Tema: Skole

Hei!

Vi anbefaler at du snakker med læreren din om dette. Du kan fortelle at du opplever å bli behandlet ulikt på bakgrunn av kjønn, og spør ham/henne om hvorfor jentene fikk høre på musikk, men ikke du og kompisen din. Dersom læreren din ikke har noen god forklaring på denne forskjellsbehandlingen, eller problemene fortsetter, anbefaler vi at du snakker med elevrådet, eller med rektor. Ordensreglene for hvordan dere skal ha det i klasserommet og ellers på skolen skal være de samme for alle.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv