15. januar 2019

kjønnsdiskriminering

er det greit at læreren kjønnsdiskriminerer. hun behandler gutter dårligere enn jenter

Tema: Skole

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Diskriminering i skolen er ikke lov, og lærere har et spesielt ansvar. Dette står i opplæringslovens kapittel 9A som du kan lese mer om her.

Vi vet ikke helt hva som har skjedd på skolen din, men mener du at læreren deres diskriminerer dere, så bør du si i fra om dette.

Det kan være lurt å forsøke å si fra til læreren det gjelder først. Blir det vanskelig, så kan du ta det opp med en annen lærer du stoler på eller rektor på skolen. Du kan også få hjelp av foreldrene dine til å gjøre dette.

Lykke til. Vi håper dere finner ut av denne saken.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv