22. januar 2019

kjæreste

Jeg er tamilsk og egentlig får ikkje jeg lovt til å ha en kjæreste. Men jeg har prøvd å snakke med foreldren mine om det. Men dei nekter at jeg skal være sammen med noen. Har jeg rett til å ha kjæreste? kan foreldren mine bestemme om jeg kan ha kjæreste? Hva skal jeg gjøre ?

Hei!

Foreldrene dine kan bestemme at du ikke får være kjæreste hvis de har gode grunner for det. Det kan være at du er sammen med noen som ikke er bra for deg. Ellers bør ikke foreldre nekte en som er 15 år å ha kjæreste.

Å ha en kjæreste er en naturlig del av det å være ung når man bor i Norge. Likevel er det sånn at det er ulike grenser i ulike familier for når man bør ha kjæreste. Og ikke minst om hvilke regler som skal gjelde når man er kjærester.

Noen ganger er det vanskelig å bli enige om reglene fordi barn og foreldre har helt ulikt syn på hva som er greit. Da er det viktig at man snakker sammen, og at begge parter forsøker å forstå hvorfor den andre tenker som den gjør. Hvis foreldrene dine nekter deg å ha kjæreste, er det viktig at de forklarer deg hvorfor og at dere snakker godt sammen om dette.

Reglene sier at frem til du blir 18 år er det foreldrene dine som bestemmer over deg, men etter hvert som du blir eldre skal du likevel få større og større mulighet til å bestemme over eget liv. Du skal få si din mening og foreldrene dine må legge vekt på hva du mener. Siden du er 15 år skal foreldrene dine legge stor vekt på hva du mener.

Dersom dere ikke blir enige, er det vanskelig å gjøre noe med hva foreldrene dine bestemmer. Men det er veldig dumt hvis dere ikke klarer å snakke sammen og bli enige. Hvis dere mister tilliten til hverandre, blir alt veldig vanskelig.

Hvis foreldrene dine fortsetter å være veldig strenge, kan dette være det vi kaller «streng sosial kontroll». Det er ikke lov i Norge, og da bør du si ifra til noen som kan hjelpe deg.

Vi synes du skal ta en prat til med foreldrene dine om hvordan du føler det. Fortell dem hvordan dette er for deg. Du kan også vise dem det vi har skrevet her. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med dem, så kan du lese disse tipsene her:

Lenke til den vanskelige samtalen med en voksen

Et annet tips er å ta opp spørsmålet med noen voksne som du stoler på. Dette kan for eksempel være læreren din eller helsesøster på skolen. Kanskje de har noen gode råd?

Vi skjønner at det er vanskelig at foreldrene dine bestemmer at du ikke kan ha kjæreste. Vi har skrevet litt om dette på nettsidene våre.

Lenke til side om venner og kjærester

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv