10. august 2018

Kjæreste

Kan mamma og pappa nekte meg å ha kjæreste?

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Du har selv rett til å velge hvem du blir glad i. Vanligvis skal barn og ungdom selv også få velge om de vil ha kjæreste og hvem de vil ha som kjæreste.

Samtidig skal foreldrene dine passe på deg til du blir 18 år. Dersom foreldrene dine mener at en spesiell person absolutt ikke er bra for deg, kan de bestemme at du ikke får være kjæreste med vedkommende. Noen eksempler kan være om han/hun er mye eldre enn deg, ruser seg eller er voldelig.

Foreldrene dine bør begrunne hvorfor de mener du ikke skal ha kjæreste. De må også høre på hva du mener om saken. Ut fra det du skriver vet vi ikke om de nekter deg å bli kjæreste med en spesiell person du har i tankene, eller om du bare lurer generelt.

Foreldre har forskjellige regler, og de kan være ganske strenge. Men noen ungdommer har det for strengt hjemme. Da kan det være lurt å snakke med en voksen som du stoler på og be om hjelp. Helsesøster eller en lærer på skolen kan være bra å snakke med om dette.

Skriv gjerne til oss igjen om det er mer du lurer på om dette!

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv