25. mai 2018

Kan lærer gi ut flere anmerkninger på samme sak?

Hei.

Fikk 5 anmerkninger for samme sak, har læreren min lov til å gi meg hele 5 anmerkninger, eller er det kun lov å gi 1 anmerkning per sak? Det virker som læreren min har satt så mange anmerkninger av personlige grunner.

Tema: Skole

Hei!

Så bra at du spør om anmerkninger.

Nei, en lærer kan ikke gi mange anmerkninger for samme sak. Poenget med anmerkninger er å si ifra til eleven at noe må forbedres. Da har det jo lite for seg å gi mange anmerkninger for den samme tingen. Her kan du lese mer om anmerkninger

Det er heller ikke opp til en lærer å bestemme hva en vil gi anmerkning for. Det må stå i skolens ordensreglementet. Ordensreglementet skal være kjent for elevene. Elevene skal vite hvilke regler som gjelder, og hva som vil skje om reglene brytes. Her kan du lese mer om  Ordensreglement

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv