17. september 2018

kan jeg drikke red bull jeg er 11 år

kan jeg drikke red bull

Tema: Aldersgrense

Hei,

Det er ikke satt noen aldersgrenser for kjøp av energidrikker i Norge. Men barn og unge er ikke anbefalt å drikke energidrikker. Det er et veldig høyt koffeininnhold i disse drikkene som kan være farlig i for store mengder.

Vi vet også at flere butikker selv har satt aldersgrenser fra alt mellom 14 – 18 år for kjøp av energidrikker. En slik regel kan butikkene selv bestemme at de vil ha.

Selv om det ikke er noen lovfestet aldersgrense på kjøp av slike energidrikker, kan også foreldrene dine nekte deg dette hvis de mener at det ikke er bra for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv