8. mars 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Kan foreldre kreve leie etter 18 år

Ser dere har begrenset alderen i både HTML og .php så det ikke virket å bruke "Inspect Element" til å endre og fjerne atributt max="17"

Går fortsatt på Videregående skole og bor hjemme.
Foreldrene mener siden jeg er over 18 har de ingen plikt for meg, og av den grunn må jeg betale leie.
Har lest på internett at selv om jeg er 18 år har foreldrene visse plikter overfor meg etter jeg fyller 18 år og fortsatt går på Videregående Skole.

Hei, og takk for at du skriver til Barneombudet.

Foreldrene dine har plikt til å forsørge deg så lenge du går på videregående skole, selv etter fylte 18 år. Dette følger av  barneloven § 68.

Spørsmålet er hva loven mener med ‘å forsørge’. Å forsørge betyr i hvert fall daglig forsørgelse som mat, de nødvendige klær og husly (altså at du ikke skal betale for å bo) og utgifter til skolegang. Men har du behov ut over dette er nok ikke foreldrene dine lovpålagt å betale for disse.

Det er likevel lite i loven som er helt sort/hvitt når det gjelder foreldres plikt til å forsørge sine barn etter fylte 18 år. En av de tingene loven også sier noe om er nemlig at forsørgerplikten bestemmes av foreldrenes økonomiske situasjon. Man må altså gjøre en vurdering av hva som er rimelig ut ifra den inntekten hver av dine foreldre har.

Vi vil derfor anbefale at du setter deg ned med dine foreldre og snakker med de om dette. Kanskje dere kan komme frem til en god løsning sammen? En ide kan jo for eksempel være at du får deg en helgejobb og at du på denne måten kan skaffe deg litt lommepenger.

Hvis du synes det er vanskelig å snakke med foreldrene dine om dette, har vi hos Barneombudet laget noen tips til hvordan man kan gjennomføre vanskelige samtaler med voksne. Disse finner du her.

Vi håper dette ga svar på spørsmålet ditt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv