4. desember 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

kan de gjøre det

kan foreldrene dine melde deg på aktiviter uten at du vill det selv

Tema: Fritid

Hei

Selv om det er foreldrene dine som bestemmer over deg, er det vanlig at barn får være med å bestemme hvilke aktiviteter de vil drive med. I barnekonvensjonen står det at du har rett til å bli hørt i saker som gjelder deg. Det vil si at foreldrene dine kan oppfordre deg til å være med på en aktivitet, men de bør ikke tvinge deg. Jo eldre du blir, jo mer skal du få bestemme selv.

Du kan forsøke å snakke med foreldrene dine om dette så dere kan komme fram til en god løsning dere er enige om. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med de foreldrene dine om dette, kan du få noen tips til den vanskelig samtalen med en voksen her: Lenke til side om den vanskelige samtalen med voksne

Lykke til!

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv