2. juli 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Jokser i leken og stopper ikke med det

Hvordan kan jeg få han til og ikke å jukse i leken

Tema: Fritid

Hei,

Når noen jukser i leken, må du be dem slutte. Hvis de ikke slutter, er det best å si fra til en voksen.

Si fra til foreldrene dine, lærere eller andre voksne rundt deg som kan hjelpe deg med dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv