21. mars 2019

Jobb

Hvorfor må man være 13 år for sommer jobb

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Grunnen til at barn under 13 ikke kan jobbe er at man vil beskytte barn. Barn har rett til å være barn, og ha tid til gå på skole, leke og ha det gøy. For å være sikker på at ingen barn blir presset til å jobbe, har politikerne bestemt at loven skal gjelde alle.

Det betyr ikke at du ikke kan jobbe. Selv om du ikke kan ha fast betalt jobb, kan du gjøre tjenester for familie, venner og naboer mot penger hvis foreldrene dine synes det er greit. Du kan for eksempel hjelpe til med å vaske, rydde, handle mat, klippe plen eller lignende.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv