4. januar 2019

Jobb

Jeg har hatt en jobb i nå et halvt år. Jeg hater jobben min. Jeg er alene der. Jeg griner minst 10 ganger i uka. Den tar alt av fritiden min 3 dager i uka hver uke. Jeg orker ikke mer. Jeg stresser hele tiden og er aldri glad. Jeg spurte om jeg kunne slutte men jeg fikk ikke lov. Nå har jeg spurt tre ganger, men de sier bare at jeg er lat og ikke får lov å slutte. Hva gjør jeg?

Hei

Takk for spørsmålet ditt.

Ingen kan tvinge deg til å jobbe!

Hvem er det som sier at du må jobbe? Verken foreldrene dine eller arbeidsgiveren din kan tvinge deg. Det kan hende at du har en oppsigelsestid i arbeidskontrakten din, som bestemmer at du må vente en viss tid fra du sier opp til du kan slutte. Oppsigelsestid kan for eksempel være en måned. Men du kan si opp når du vil, og slutte å jobbe når oppsigelsestiden er gått ut.

Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt som sier hva dine rettigheter og plikter er. Les mer om arbeidskontrakt på ung.no

Her kan du lese mer om rettigheter når du jobber.

Hvis du trenger hjelp til å få oppfylt rettighetene dine, kan du kontakte Barnas Jurist. De gir gratis rettshjelp til ungdom, og kan for eksempel hjelpe deg å forstå arbeidskontrakten eller si opp jobben.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv