10. mars 2020

Institusjon

Hei jeg bor på en institusjon der jeg ikke trives eller føler jeg får hjelp. Jeg har prøvd å snakke med ledelsen på institusjonen og min særkontakt men ingen hører på meg. Jeg har også prøvd å ringt fylksemannen og ikke blitt hørt der å bare blitt sendt tilbake til institusjonen for å snakke med de som ikke hører på meg i utgangspunktet. Jeg har lyst til å flytte institusjon men tror ikke barnevernet blir å gå med på dette siden jeg er 17,5 år gammel og snart skal flytte ut uansett men jeg kjenner det at jeg bare blir dårligere av å være her og det er ingen som hører på meg så mitt spørsmål til dere er hva jeg skal gjøre i denne situasjonen

Hei!

Det er leit å høre at du ikke trives på institusjonen du bor på. Det er vanskelig for oss å vite hva som er grunnen til at de voksne ikke lytter til deg. Alle de du nevner har ansvar for å lytte til det barnet selv sier, og å legge vekt på dette. Dersom det du sier ikke får betydning, har alle et ansvar for å forklare deg hvorfor på en måte som du forstår.

Du har tatt opp situasjonen din med mange av de som er relevante, men du sier ingenting om saksbehandleren din i barnevernet eller hva som skjer på ansvarsgruppemøter. Kan dette være et sted hvor du kan bli hørt? Du kan be om å få satt av tid til at du forteller hvordan du har det. Da må de voksne vurdere om de kan gjøre noen endringer.

Siden du er 17,5 år er du, som du selv sier, på vei ut av institusjonslivet. Kanskje det kan være en løsning at du begynner med hybeltrening? Det er veldig mange ting å sette seg inn i, og som man må øve seg på før man skal bo alene; styre penger, matlaging, handling, vasking osv. Hvis du får begynne med hybeltrening nå, kan du være bedre forberedt når du skal flytte for deg selv.

Vi er lei for at vi ikke kan gi deg et mer konkret råd. Dersom du trenger hjelp til å klage, eller du mener noen gjør feil, kan du be om juridisk hjelp. Barnas jurist kan reglene og gir gratis hjelp til barn og unge som trenger juridisk hjelp.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv