5. april 2019

institusjin

er det greit å holde en ungdom på akuttinstitusjon 4-24 i 6/7 månder ??? fordi de "ikke har en annen plass"

Tema: Barnevern

Hei!

Akuttinstitusjoner er ment som en midlertidig løsning. 6-7 måneder er veldig lenge å være på akuttinstitusjon, og det skal veldig mye til for at det skal være «greit». Om det likevel er «greit», kommer an på flere ting, blant annet vedtaket fra fylkesnemnda.

I en 4-24-sak skal ungdommen det gjelder alltid ha egen advokat. Vi foreslår at ungdommen det gjelder snakker med advokaten sin om dette og ber om hjelp til å klage eller få en forklaring på hvorfor han eller hun fortsatt er på akuttinstitusjon etter så lang tid.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv