26. mars 2020

Innlands reise

Kan noen fra innlandet reise til Møre og Romsdal og være her et par dager? For å så reise hjem igjen? Denne personen kommer kun til å være i ett hus og en bil. Drar ikke på offentlige steder som butikk osv

Tema: Fritid Korona

Hei!

Myndighetene har bestemt at alle bør oppholde seg i sin kommune. Vi vet ikke om det gjelder noe særlig regler utover dette. Du kan se på ung.no eller stille dem et spørsmål. Eller finne en annen kanal som kan mer om Korona enn oss.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv