16. mars 2018

Ikke god nok oppfølging av læreren

Hei, jeg føler at engelsk læreren min ikke gir meg god nok oppfølging. Etter hver innlevering pleier hun å snakke med "alle", når det egentlig er min tur er timen ferdig og hun deler ut resten av innleveringene, uten at jeg har fått snakket med henne. Dette har hun nå gjentatt flere ganger, den eneste gangen hun snakket med meg var på høsten (starten av skoleåret). Pågrunn av det kan jeg selvfølgelig ikke forbedre karakteren min. I tillegg føler jeg meg ganske urettferdig behandlet, som i dag. I morgen skal vi ha en skriveøkt hvor de eneste hjelpemidlene vi fikk ha med var 2 A4 ark(i rosa), vi fikk ikke ta med det arket hjem for å jobbe videre. Dette startet vi med i forrige time. Jeg hadde skrevet alt på et eget ark hjemme og skulle overføre det til hennes A4 ark i dag. Jeg ble ikke ferdig, fordi det var altfor mye bråk ved siden av meg, fordi det var noen som spilte kort. De som spilte kort var antakelig vis ferdig. Læreren så på dem flere ganger men sa ingenting til dem at de skulle slutte. Jeg kunne ikke konsentrere meg da.

Læreren måtte gå 15 min tidligere i dag, og timen var derfor kortere. I hvertfall ble jeg ikke ferdig, og vi skulle levere det inn og få det tilbake før skriveøkten i morgen. Så jeg spurte henne om jeg ikke kunne ta det med hjem for å skrive det ferdig, hun sa nei og rev vekk arket fra hånden min. Hun sa noe lignende som at jeg burde kunne dette, og burde gjøre noe med det. (I timen før kom jeg nemlig ikke langt, fordi jeg heller ikke da kunne konsentrere meg fordi noen spilte kort ved siden av meg.)
Selvfølgelig forsto jeg at jeg ikke kunne ta det med og gjøre det ferdig nå de andre ikke fikk det. Men det som irriterte meg mest var om jeg hadde hatt de 15 minuttene ekstra hadde jeg vært ferdig, det er veldig domt at dette går utover meg som elev når læreren må gå tidligere. Så jeg vet egentlig ikke hva jeg burde gjøre…

Tema: Skole

Hei,

Dette skjønner vi at var irriterende for deg. Elevene skal få vurdering underveis i skoleåret og alle har krav på dette.  Dette står i forskrift til opplæringsloven § 3-1. Formålet med vurderingen er å gi eleven beskjed om hvor han eller hun står faglig og gi en retning framover for eleven.

Vi foreslår at du skriver ned det som har skjedd og hvordan du opplevde det i en epost til læreren og ber om at dere tar en prat om det. Forsøk å beskrive så tydelig som du kan hva som har skjedd,  hva du ønsker at skal endres og be om tips til hva konkret hun mener må til for at du skal få en bedre karakter. Du kan bruke det du har skrevet til oss.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv