8. november 2019

Hvordan klage på en lærer?

Jeg har en lærer som er ganske frekk, både indirekte og direkte. Hun tar opp private samtaler foran hele klassen, skjelder ut elever fordi de ikke forstår gramatikk. Hun er også kjent for å sette ned karakteren på elever som klager på henne. Meg og noen flere i klassen har lyst til å gå frem med en skriftlig klage, men vet ikke hvilke rettigheter vi har som elever i et klasserom og hvordan vi skal gå fram i å skrive klagen?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det står i opplæringsloven. Krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering er i strid med loven. Det er derfor ikke greit at en lærer er frekk eller skjeller ut elevene. 

Det er strenge regler for hva skolen skal gjøre hvis en som jobber på skolen krenker elevene. Rektor har da plikt til å varsle kommunen, og sette inn tiltak. Dere kan lese mer om hva skolen skal gjøre og hva dere kan gjøre her.

Lærere har også taushetsplikt om personlige opplysninger. Hvis dere mener at læreren har sagt noe de ikke skal foran klassen, bør dere ta opp dette med rektor. Du kan lese mer om lærers taushetsplikt på skolen på denne siden.

Det er også regler for hvordan skolen skal sette karakterer og gi dere vurdering underveis, som alle lærere må følge. Vi har skrevet mer om vurdering og karakterer her.

Hvis dere ønsker mer konkret hjelp til hvordan dere skal gå fram for å skrive en klage, vil vi anbefale dere å ta kontakt med mobbeombudet i deres fylke. De kan hjelpe dere videre i saken. Dere finner oversikt over mobbeombudene her.

Vi håper det ordner seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv