23. mars 2020

Hvor lenge kan jeg være alene hjemme?

Ved å selv kunne holde et hus i stand og en del av familien drar for å beskytte en bror i faresonen, er det lovlig å la en ca. 12-13-14-åring være alene hjemme i 5+ dager?

Hei, takk for at du skriver til oss.

Det høres lenge ut for deg å være alene. Foreldre skal passe på barna sine, og gjøre det som er best for dem. Det står i en lov som heter barneloven.

Du har rett til å føle deg trygg. Barn er tryggest når voksne de stoler på er tilstede. Hvis du ikke føler at det er greit å være alene så lenge må du si ifra.

Hvis familien din vil beskytte broren din som er i faresonen, må de heller finne andre løsninger enn å la deg være alene hjemme. Kanskje noen andre i familien, venner eller naboer som du kan være sammen med når de borte?

Vi synes du skal snakke med en voksen om dette. Kanskje en lærer eller en annen du stoler på?

Hvis du har flere spørsmål om dette er det også mulig å ringe til alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Du kan finne mer informasjon om alarmtelefonen på www.116111.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv