17. juni 2014
Dette spørsmålet og svaret er over 5 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Hvor gammel må man være for å velge sin egen religion?

hvor gammel må du være for og ha sin egen religion? hvis foreldrene har sin religion må man følge den?

Hei

Alle barn har religionsfrihet. Det står i barnekonvensjonen, og betyr at du selv kan velge hva du vil tro på. Det er viktig at du får muligheten til å ta selvstendige valg, og at foreldrene dine støtter deg.

I Norge får barn en absolutt frihet i alle religiøse spørsmål når de fyller 15 år. Før du fyller 15, så har foreldrene dine rett til å veilede deg og bestemme hvilken religion du skal lære om. Men dette betyr ikke at de kan tvinge deg til å tro på noe som du ikke ønsker.

Barneloven sier også at barn over 12 år skal ha mye å si om personlige valg, og at foreldrene skal legge stor vekt på det du mener. Det betyr at foreldrene dine alltid skal respektere dine meninger og la deg være med å bestemme. Siden du er 13 år, skal foreldrene dine høre på hva du har å si og la meningene dine telle mye. Du kan lese mer om retten til å bli hørt på sidene våre.

Lenke til retten til å bli hørt og si sin mening 

Hvis du ønsker å følge en annen religion enn foreldrene dine, så er det viktig at du forteller dem det. Fortell dem hvorfor du ønsker å tro på noe annet, og at det er viktig for deg å kunne ta selvstendige valg.

Vi håper at du fikk svar på det du lurte på.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv