23. mars 2020

Hvilken rettigheter har jeg?

Jeg er 11 år og lurer på vordan rettigheter jeg har?

Tema: Rettigheter

Hei!

Barn har mange rettigheter. De viktigste rettighetene som gjelder for alle barn i verden, finner du i FNs barnekonvensjon. Den kan du lese mer om her.

Jo eldre man blir, jo større rett får man til å bestemme selv og delta på forskjellige ting. På rettighetsplakaten kan du se hvilke rettigheter du har etter alder.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv