29. mai 2020

Hva er en rettighet?

Hva betyr det at jeg har en rettighet?

Tema: Rettigheter

Hei!

En rettighet er noe du har krav på og kan be om å få. Rettighetene dine står i loven.

Her er noen eksempler:

  • Du har rett til dine egne eiendeler.
  • Du har rett til å ha det trygt og godt på skolen
  • Du har rett til å bli hørt i saker som gjelder deg.

Barnekonvensjonen er en lov som gir barn egne rettigheter. For eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid.

Her kan du lese om flere rettigheter: Lenke til side om dine rettigheter. 

Det er staten som skal passe på at du får rettighetene dine, og alle mennesker skal respektere dem. Det betyr for eksempel at ingen elever på skolen kan erte deg. Hvis det skjer, er det skolens ansvar å ordne opp.

Vi håper dette ga svar på spørsmålet ditt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv