26. november 2019

Hva betyr emne?

HVA BETYR EMNE

Tema: Barneombudet

Hei.

Emne betyr det som spørsmålet ditt handler om. Altså en slags overskrift. Hvis du lurer på noe om skole, kan emnet for eksempel være «skole». Eller du kan skrive inn selve spørsmålet hvis det ikke tar for mye plass, for eksempel «kan skolen gi lekser?»

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv