26. november 2019

Hva

Hva er Fns barnekonvensjon

Tema: Barneombudet

Hei, takk for at du skriver til oss!

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem.

Det er de som bestemmer i Norge som skal passe på at barns rettigheter blir oppfylt. Dette betyr at de som bestemmer i Norge, skal passe på at alle følger det konvensjonen sier.

Under kan du klikke på artiklene og se en kortversjon av alle artiklene. Du finner også en kort forklaring både i tekst og som video.

Hele teksten i barnekonvensjonen kan du lese her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv