15. mai 2018

homofile pappa

jeg har 2 fedre. ei jente brukte å mobbe meg fordi jeg har 2 fedre i går så fikk jeg nok. hjernen min eksploderte og jeg slengte hodet hennes mot en metallstang og hun blødde. jeg føler meg litt skyldig men ikke veldig mye fordi hun mobber meg hver dag. hva skal jeg gjøre

Tema: Mobbing Skole

Hei!

Ingen har lov til å mobbe andre. Da er det viktig at en sier ifra til en voksen som en stoler på. Dersom du tar igjen så risikerer du bare å få skylden selv, og det føles jo ikke rettferdig.

Du kan si fra til en på skolen som du stoler på. Det kan være til en lærer, eller til rektor eller til helsesøster. Si at du blir plaget og hvem det er som plager deg. Da må rektor undersøke saken og stanse jenta som mobber.

Dersom du ikke synes du får nok hjelp av rektor, så kan du si fra til Fylkesmannen etter bare en uke. Fylkesmannen er et kontor der det jobber folk som passer på at rektor hjelper barn som ikke har det bra på skolen. Fylkesmannen kan bestemme hva skolen skal gjøre slik at du får det bra. Du finner dem her.

Det aller beste er om du også kan si ifra hjemme. Av og til er barn redde for å si til foreldrene at de blir mobbet på grunn av dem. Det er dumt, for foreldrene vil helst hjelpe barna sine uansett hva som har skjedd. Da føler de voksne at de er på lag med barnet sitt, og det føles godt. Du kan vise dem rådene på nettsiden vår: Retten til å ha det trygt og godt på skolen.

Vi håper du sier ifra og at det ordner seg for deg. Du må gjerne skrive til oss igjen om det er noe mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv