31. januar 2020

HMS regler i skolen

Hele arbeidsmiljøloven gjelder ikke for barn i skolem, men HMS delen i loven gjør det. Er overtidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven en del av HMS bestemmelsene? I så tilfelle, bryter skolen loven ved å gi planlagt overtidsarbeid for elevene uten deres samtykke? (ukeplaner). Det er jo ikke tillatt for voksne arbeidstakere.

Bryter skolen loven ved å ikke informere foreldre og barn om at lekser er frivillig, ettersom det er et krav etter opplæringsloven at foreldre og barn skal bli orientert om sine rettigheter?
Ettersom vi ikke har skoleplikt i Norge, men opplæringsplikt har ikke skolen noen myndighet utenfor barnas arbeidstid. Det er det foreldrene som har.

Tema:

Hei!

På denne siden svarer vi på spørsmål fra barn og unge opp til 18 år. Voksne som har spørsmål til oss, kan sende e-post til post@barneombudet.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv