29. mai 2020

HJEMME

Hei, jeg har det vondt hjemme, mamma og pappa skriker til meg når jeg ikke hører på de. De går gjenom telefonen min hver dag. jeg har det vondt. Sammtidig holder jeg på med en gutt som jeg ikke tørr å si noe for de synes det er alt for tidelig.

jeg vil og få ny familie. Jeg tør ikke å si det til noen til og med ikke dere. jeg vet ikke hvordan jeg skal si det?

Tema: Familie

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Det er leit å høre at du ikke har det så bra hjemme. Det er vondt for alle parter å krangle og skrike til hverandre. Foreldre skal gi barn trygghet og omsorg, og passe på at du har det bra. Det er greit at foreldre sier ifra hvis barna gjør ting som de ikke får lov til, men foreldre skal ikke kjefte eller være sinte hele tiden.

Det er ofte smertefullt når ungdommer skal bli mer og mer selvstendige, og foreldrene skal passe på at dette skjer på en trygg måte. Ofte har man vidt forskjellig forståelse av virkeligheten, forstår hverandre dårlig, og det ender opp med krangling.

Det kan hjelpe om dere snakker ordentlig sammen. Hvis dere får til gode samtaler ved å snakke rolig sammen, kan det gjøre at dere får bedre forståelse for hverandre. Kanskje dere kan bli enige om noen regler, som gjør at dere ikke trenger å diskutere på nytt hver gang.

Det er mange som synes det kan være vanskelig å ta opp ting med foreldrene sine. Vi har derfor laget noen råd til den vanskelige samtalen med en voksen som du kan se på.

Du kan også be om hjelp fra noen utenfra. Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier på skolen din. Helsesykepleier har ofte mye erfaring og kan gi deg noen råd. Du og foreldrene din kan også få hjelp fra familievernkontoret. Familievernkontorene er flinke på å veilede og gi god samtalehjelp til familier.

Du kan også kontakte barnevernet der du bor, eller ringe eller chatte med Alarmtelefonen. De kan gi deg råd, og du trenger ikke å fortelle hvem du er. Barnevernet kan hjelpe barn med å få det bedre hjemme hos foreldrene sine. Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan barnevernet også vurdere om det beste er om barnet bor i et fosterhjem for en kortere eller lengre periode.

Det finnes også andre du kan ringe eller chatte med for å få råd, for eksempel Røde Kors-telefonen. De som svarer der er godt til å lytte, snakke og støtte barn og ungdom, og de kan hjelpe deg om du vil.

Vi håper det snart blir bedre for deg hjemme!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv