14. desember 2018

Hjem til lærer

Har lærer lov til å invitere enkeltelever med seg hjem på kveldstid for å spise kake?

Tema: Skole

Hei og takk for at du skriver til oss!

I utgangspunktet skal læreren kun være sammen med elevene på skolen. Noen ganger kan det likevel være at læreren for eksempel tar med klassen hjem for å ha en avslutning der eller noe annet hele klassen er med på. Dette må da avklares med skolen og foreldrene på forhånd.

Noe annet er det hvis læreren inviterer en elev eller noen hjem til seg etter skoletid. Dette skal læreren ikke gjøre.

Hvis dette er noe du opplever som ubehagelig, bør du si fra til læreren eller noen andre på skolen om dette. Det kan være en annen lærer, rektor eller sosiallærer. Du bør også snakke med foreldrene dine om det. Hvis du syns dette er vanskelig har vi hos Barneombudet laget noen tips til hvordan man kan snakke med voksne om vanskelige ting. Disse finner du her.

Eventuelt kan du også snakke med Elevorganisasjonen for informasjon om rettigheter eller tips til hvordan du kan gå frem i denne situasjonen.

Skriv gjerne til oss igjen dersom du trenger noe mer informasjon eller hjelp!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv