10. desember 2019

hjelp

hvordan blir jeg hørt når barneverne har tatt meg på institiusjon men jeg vil bo hos familien min?????? jeg går ike på skole og skal ikke gå på skole før jeg får kome hjem. Di ødelegger meg og jeg savner mamma

Hei!

Takk for spørsmålet ditt. Vi forstår at dette er vanskelig for deg. Barnevernet skal høre på deg når du forteller hvordan du har det og hvor du vil bo, og skal få vite hvorfor barnevernet har bestemt at du må bo på institusjon. Saksbehandleren din i barnevernet har ansvar for at du blir hørt.

Når du bor på institusjon, skal du også få besøk av en eller flere personer fra fylkesmannen, som skal se til at du har det bra. De skal snakke med deg om hvordan du har det på institusjonen. Du kan si ifra til disse hvis det er noe som plager deg, for eksempel at meningen din ikke blir hørt eller at du ikke vil bo på institusjon. Du skal få besøk fra fylkesmannen minst fire ganger i året.

Hvis du ikke har fått besøk av noen fra fylkesmannen, kan du si fra til barnevernet om dette. Du finner mer informasjon om tilsyn på barneverninstitusjoner på denne siden.

Hvis du trenger mer hjelp, så kan ta kontakt med Barnas jurist. De gir gratis hjelp til de under 25 år. Lenke til Barnas jurist

Hvis du har behov for noen å snakke med, kan du også ringe Røde Kors-telefonen Kors på halsen. Der jobber det personer som er vant til å snakke med barn og unge om ulike problemer, og de hører på det du har å si. Du kan være anonym, og det er helt gratis. Du finner mer informasjon her.

Vi håper dette er til hjelp, og at det løser seg for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv