8. mars 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Hei

Hva er Barneombudet?

Tema: Barneombudet

Hei,

Barneombudet jobber for barns rettigheter og er barn og unges talsperson. Barneombudet har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

Barneombudets viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Du kan lese mer om barnekonvensjonen og dine rettigheter her.

Barneombudet er både et kontor og en person. Inga Bejer Engh er barneombud og vi som jobber på Barneombudets kontor gir ombudet råd om medvirkning, skole, barnevern, mobbing og andre tema som er viktige for barn. Barn og ungdommer er også viktige rådgivere for ombudet.

Lov om barneombud sier hvordan vi skal jobbe. Loven er bestemt av Stortinget. Du kan lese loven her.

Bare skriv igjen hvis det er noe spesielt du lurer på.

Hilsen oss i Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv