24. november 2016
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

hei!

hvem var med å grunnla barneombudet? finner ikke noen plass.

Tema: Barneombudet

Hei, så gøy at du er interessert i Barneombudet.

Det er ikke en bestemt person som grunnla Barneombudet. Loven som opprettet kontoret vårt ble liksom skapt over tid. Vi skal prøve å forklare litt.

Opp gjennom historien har barn blitt sett på som en del av familien, og man fikk ikke egne rettigheter før man ble voksen. Sånn er det fortsatt noen steder i verden. I Norge har vi i over 100 år tenkt at barn har egne rettigheter, men det var veldig lite i begynnelsen. Først på 1970-tallet ble man opptatt av det skulle finnes egne regler for barn.

Jusprofessor  Anders Bratholm blir av noen kalt Barneombudets far fordi han i 1969 foreslo at noen burde få ansvar for å passe på at barns interesser ble tatt hensyn til i samfunnet. I 1975 bestemte regjeringen at en gruppe mennesker som kunne mye om dette (et lovutvalg) skulle se på forslaget. Etter flere års arbeid ble Lov om Barneombud vedtatt i Stortinget (som lager lovene) og Barneombudet ble opprettet.

Målfrid Grude Flekkøy ble utnevnt som ombud i 1981, og ble da verdens første barneombud.

Vi håper du fikk svar på spørsmålet ditt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv