10. mars 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

hehe

er det lov å spise barn?

Tema: Vold

Hei.

Det å spise andre mennesker, både barn og voksne, er ulovlig og det er straffbart.

Å spise noe fra ett annet mennesker vil føre til en anmeldelse og en eventuell straff.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv