11. juni 2019

Hårfarge

Er det lov å farge hele håret når man er 10 år??

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Det er foreldrene dine som bestemmer om du får lov eller ikke lov å farge håret ditt når du er så ung som du er. Så lenge du er et barn, så kan foreldrene dine bestemme over deg. Etter hvert som du blir eldre skal de litt etter litt gi deg mulighet til å bestemme mer selv. Da kan det være at du får bestemme over hvordan du vil kle deg, hva slags fritidsaktiviteter du vil være med på eller hvordan du vil se ut på håret.

Det er ingen faste aldersgrenser hvor når barn kan bestemme slike ting selv. Dette må du og foreldrene dine bli enige om.

Håper du fikk svar på spørsmålet ditt.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv