1. juni 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Har sosiallærer taushetsplikt så lenge det jeg sier ikke vil, eller har gjort skade på meg eller andre?

Hei, for litt over en uke siden snek jeg meg ut for å rulle med russebussen til en søsken av en kompis. Jeg snek med ut 23, og kom hjem 06.

Når jeg kom på skolen snakket jeg med noen venner om det jeg hadde gjort natten før, og da kom sosiallæreren min forbi og overhørte hva som hadde skjedd. Så hun tok meg til siden og hadde en prat med meg om rullingen, og om foreldrene mine visste om det. Jeg spurte henne om hun kom til å si det til foreldrene mine, og hun sa Nei.

To dager senere ringer hun meg å sier at hun må si det til foreldrene mine, fordi hun er redd for at jeg skal snike meg ut igjen. Hun gjorde dette og jeg fikk straff.

Spørsmålet mitt er: Har sosiallæreren min lov til å gjøre dette. Å bryte taushetsplikten, uten grunn. Det jeg hadde gjort var ikke til skade for meg eller andre.

 

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Sosiallæreren har i utgangspunkt, som alle ansatte på skolen, taushetsplikt og kan ikke fortelle det de vet om deg til andre.Hovedregelen er at det er du selv som skal bestemme hvilke opplysninger andre skal få om deg.

Sosiallæreren din har likevel ikke taushetsplikt om alt, og det er noen ting som foreldre har  lov til å få vite. Dette fordi du er et barn frem til du er 18 år, og dine foreldre har plikt i å ta vare på deg. Din alder, og alvoret i saken, avgjør hva foreldrene dine kan få vite, og av hvem.

Du kan klage dersom du mener at lærer eller helsesøster har brutt taushetsplikten sin. Klagen sendes til rektor ved skolen. Rektor må da fatte et vedtak så snart som mulig, og senest innen 4 uker. I vedtaket fra rektor skal det stå hvordan rektor vurdere klagen din, hva rektor vil gjøre med saken, og du skal ha informasjon om din rett til å klage rektor sin avgjørelse til Fylkesmannen. Dersom rektor lar være å svare, så kan du klage direkte til Fylkesmannen.

Du kan lese mer om taushetsplikt på skolen på våre websidene her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv