5. desember 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Har en lærer lov til dette.

En jente viska noe også sa jeg hva men en lærer gir meg ikke lov til å gå ut

Hei!

Lærerne dine kan bestemme ganske mange ting om undervisningen og hvordan det skal være i klasserommet. Det er egne regler om ro og orden, og hvis man bryter reglene kan læreren for eksempel snakke med deg om dette når de andre har friminutt.

Dere som er elever skal bli hørt. Det dere sier skal bli lyttet til og de voksne skal legge vekt på det.

Sjefen på skolen er rektor, og til syvende og sist er det han eller hun som er ansvarlig. Dersom du er misfornøyd med noe kan du derfor si ifra til rektor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv