17. januar 2019

Har en lærer lov til å fysisk holde igjen en elev for gjensitting?

Jeg har forstått det slik at noen mener at hvis dette står i ordensreglementet så er det lov, men ordensreglementet kan da ikke stå over norsk lov på dette punktet? Å holde noen fysisk igjen er legemsfornærmelse og frihetsberøvelse og straffbart med fengsel.

Tema: Skole

Hei, så fint at du skriver til oss!

Det er litt vanskelig for oss å svare på om læreren din har gjort noe ulovlig eller ikke, siden det er mye vi ikke vet om hva som har skjedd. Men uansett har du rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Lærere kan i utgangspunkt ikke fysisk holde igjen en elev. Unntak fra dette er når en elev setter seg selv eller andre i fare. For eksempel hvis det blir en slåsskamp eller lignende. Lærere har ikke under noen omstendigheter lov å bruke vold overfor elever.

Dersom læreren vil gi en reaksjon, så må læreren bruke de metoder som står i ordensreglementet. Reaksjonen som brukes skal være rettferdig og stå i forhold til det som har skjedd. Om du har følelsen at dette ikke var slik, så kan du klage til rektor.

Lenke til side om ordensreglement

Vi anbefaler at du snakker med rektor på skolen om hvordan du opplever det som har skjedd. Du kan også ta med foreldrene dine på dette, eller be om hjelp fra sosiallærer eller helsesøster på skolen.

På våre nettsider har vi skrevet litt mer om trivsel på skolen.

Du kan også lese om hvilke andre rettigheter du har på skolen på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv