10. oktober 2019

Gym

hvorfor blir alle presset til å ha gym…
ikke alle er i like god fysisk form.

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Gym, eller kroppsøving, er et fag som alle skal ha på skolen. Gym er en obligatorisk del av undervisningen, og er en del av den nasjonale læreplanen. Grunnen til dette er at det er så viktig med en god helse at fysisk aktivitet hører hjemme i skolen.

Lærere skal likevel tilrettelegge opplæringen for elevene. Dette gjelder også gym. Det betyr at gymlæreren skal ta hensyn til elevenes behov og forutsetninger, og hjelpe elevene med å lykkes i faget. I gym skal også innsatsen til elevene telle med i karakteren. Du kan lese mer om gym og målet med faget her.

Hvis du synes gym er vanskelig, eller at skolen ikke tilrettelegger gymtimen, så kan det være lurt å ta opp dette med skolen. Du kan for eksempel snakke med læreren din eller med helsesykepleier på skolen. Du kan også be foreldrene dine om hjelp til dette. Kanskje læreren din kan gjøre noe som gjør det lettere for deg å like gymtimene?

Vi håper dette var litt til hjelp!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv