25. februar 2019

Gym

På skolen vår er det for mye bråk i gym garderobene så lærerene gir oss fra nå av bare en time gym i uka i steden for 2.

Er det ikke noen regler på at et 7. Trinn skal ha så så mye gym i året?

Å blir det ikke for lite med bare en time i uka, når også noen av den tiden går på å dusje å skifte?

Hei!

Skolen deres skal ikke kutte gymtimer fordi de mener det er for mye bråk i timene. Om det er mye bråk må de finne andre måter for at det skal bli bedre.

Men det er likevel ikke sikkert det er ulovlig at dere bare har en time gym i uka. Det er ikke bestemt hvor mange timer med gym dere skal ha på 7. trinn.

Det som er bestemt er hvor mange gymtimer dere skal ha på i løpet av alle årene på barneskolen. Det betyr at om dere har fått mange timer de andre årene så kan det være lov for skolen med bare en time gym i uka på 7. trinn.

Om dere mener at skolen har kuttet for mye i gymtimene på grunn av bråk kan du for eksempel snakke med elevrådet om dette. Elevrådet kan da snakke med skolen om dette for dere.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv