6. november 2018

Graviditet

Må legen kontakte foreldrene om man er gravid hvis man er under 16 år??

Hei!

Takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det er først og fremst viktig at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg om du som 15 åring nå er blitt gravid. Du bør snakke med helsesøster på skolen, helsestasjon for ungdom eller fastlegen din. Det er viktig at du ikke engster deg for at legen eller andre vil kontakte dine foreldre og informere dem, men tenker at det er viktigere for deg å få god hjelp.

Reglene er sånn at foreldre vanligvis skal informeres hvis den gravide er under 16 år. Grunnen til dette er at du fortsatt er så ung at du vil trenge støtte og hjelp i den utfordrende situasjonen du er kommet opp i. Foreldre kan, og vil, ofte være til god støtte i denne tiden.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Det er legen som vurderer – og er den som til slutt avgjør – om begge foreldrene, bare en av dem, eller ingen skal vite at du er gravid. Da må legen først snakke med den som er gravid, og sjekke ut om det er gode nok grunner til at foreldrene ikke skal informeres. Les mer om hva du bestemmer om din egen helse

Vi håper du finner ut av det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv