6. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Gravid som 15 åring

Hei, jeg er en jente på 15 år. Og lurer på om jeg drar til en helsestasjon, og forteller at jeg er gravid. Kommer de ansatte der til å si ifra til foreldrene mine?

Hei!

Takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det er først og fremst viktig at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg om du som 15 åring nå er blitt gravid. Da er det viktig at du ikke engster deg for at legen eller andre vil kontakte dine foreldre og informere dem, men tenker at det er viktigere for deg å få god hjelp.

Reglene er sånn at foreldre vanligvis skal informeres hvis den gravide er under 16 år. Grunnen til dette er at du fortsatt er så ung at du vil trenge støtte og hjelp i den utfordrende situasjonen du er kommet opp i. Foreldre kan, og vil, ofte være til god støtte i denne tiden.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Det er legen eller helsesøster som vurderer – og er den som til slutt avgjør – om begge foreldrene, bare en av dem, eller ingen skal vite at du er gravid. Da må legen eller helsesøster først snakke med den som er gravid, og sjekke ut om det er gode nok grunner til at foreldrene ikke skal informeres. Les mer om hva du bestemmer om din egen helse

Vi håper du finner ut av det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv