Hopp til innhold, Gå til meny, Gå til søk.

6. november 2018

Gravid

Hvis jeg blir gravid, må jeg eller legen si ifra til mine foreldre, om jeg ikke har lyst?

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet.

Hvis du er gravid eller tror du kan være det, er først og fremst viktig at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg om du som 15 åring nå er blitt gravid. Da er det viktig at du ikke engster deg for at legen eller andre vil kontakte dine foreldre og informere dem, men tenker at det er viktigere for deg å få god hjelp.

Reglene er sånn at foreldre vanligvis skal informeres hvis den gravide er under 16 år. Grunnen til dette er at du fortsatt er så ung at du vil trenge støtte og hjelp i den utfordrende situasjonen du er kommet opp i. Foreldre kan, og vil, ofte være til god støtte i denne tiden.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Det er legen eller helsesøster som vurderer – og er den som til slutt avgjør – om begge foreldrene, bare en av dem, eller ingen skal vite at du er gravid. Da må legen eller helsesøster først snakke med den som er gravid, og sjekke ut om det er gode nok grunner til at foreldrene ikke skal informeres. Les mer om hva du bestemmer om din egen helse

Lenke til oversikt over hvem du kan snakke med

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv
Gå til toppen