9. september 2019

gratis skole billett

Jeg vil gjerne vite, hvis barna i privat skole, som drives under privatskole loven, har rett å ha gratis skolebillet, hvis skole veien er lengre enn 10 km. Jeg gar til Tyske skole i Oslo.

Mvh, xxxxxx

Tema: Skole

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Retten til gratis skoleskyss gjelder også for barn som går på privatskole, men denne rettigheten gjelder bare om du bor i samme kommune som skolen du går på. Les mer om rett til skyss på Utdanningsdirektoratet sine sider 

Bor du i en nabokommunen så bør du få hjelp av foreldrene dine til å kontakte kommunen for å høre hva slags rutiner der har for dette. Du kan også snakke med rektor på skolen du går på. De har helt sikkert noen erfaringer med dette fra før av.

Lykke til.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv