19. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

GPS og sporing

Moren å faren Min vil at de skal spore meg, men jeg ønsker ikke dette. Jeg er 16 og et halvt år og mener de ikke burde ha lov til å spore meg… de har heller ikke noen alvorlig bekymring. Faren min sa også at han har lov til å spore meg så lenge det ikke er for mye, så han mente 1 gang om dagen var helt greit noe som jeg ikke er enig i.. hva tenker dere?

Tema: Privatliv

Hei, og takk for at du tar kontakt med oss.

Barnekonvensjonen artikkel 16 gir alle barn, uansett alder, rett til privatliv. Dette må alle, også foreldre, respektere. Foreldrene dine har likevel ansvar for deg til du fyller 18 år. Noen ganger kan innblanding i et barns eller ungdoms privatliv derfor være nødvendig. For eksempel dersom foreldrene dine har sterk mistanke om at du er med på ting som kan være skadelige for deg. Det må likevel være en reell bekymring. En generell bekymring for farer i verden er ikke nok til å starte overvåking.

Barneombudet mener at tett dialog mellom foreldre og barn gir en bedre form for beskyttelse enn GPS-sporing. Det er fint hvis dere klarer å snakke sammen på en ordentlig måte om hvorfor foreldrene dine ønsker å overvåke deg. Siden det ikke alltid er like enkel å snakke med foreldre, har vi laget noen tips til vanskelige samtaler med voksne. Du kan lese dem her.

Vi håper dere finner en god løsning!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv