13. januar 2020

Gjensitting

Hei, jeg lurte på om lærere kan gi elever gjensitting? I en skoletime brøt ut vikarlæreren "hvis noen av dere lager en lyd tegner jeg en strek på tavla og for hver strek skal hele klassen sitte igjen I 3 minutter". Jeg rakk opp hånden og sa spørrende "jeg tror ikke lærere kan gi en hel klasse gjensitting?", og til det svarte Han " jeg kan gjøre hva po***r jeg vil!"

Tema: Skole

Hei!

Alle skoler skal ha et ordensreglement som sier hva elevene skal og ikke skal gjøre, og hvilke konsekvenser det kan få dersom elevene bryter reglene. Hvis gjensitting er oppført som en konsekvens i ordensreglementet, kan læreren gi eleven gjensitting hvis eleven bryter ordensreglementet.

Lærere kan ikke gi gjensitting til de elevene som har fulgt reglene. Da blir man straffet for noe man ikke har gjort. Hvis hele klassen får gjensitting på grunn av at noen få har gjort noe galt, kan det være lurt å snakke med kontaktlæreren deres eller rektor om det.

denne siden har vi skrevet mer om ordensreglement.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv