13. september 2018

Gjensitting

Når var gjensitting lovelig i Norge, er det fortsatt?

Tema: Skole

Hei,

En skole kan bestemme at elever skal «sitte igjen» eller møte før skolestart hvis det står i ordensreglementet.

Skolen skal ha et ordensreglement som sier noe om hva som er greit og ikke er greit å gjøre, og hva som kan skje dersom elever bryter reglementet. Skolen kan bare la elever sitte igjen dersom det står i ordensreglementet at det er en konsekvens av å bryte reglene.

Som elev skal du kunne finne frem til ordenreglemenet. Finner du det ikke på skolens nettside, så be om å få det av lærer eller rektor.

Lenke til nettside med mer informasjon om ordensreglement 

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv