22. mars 2019

Gjenholdning av informsjon

Har barneværne/medlemene låv å holde igjen informajon om framtia til ungene til en mamma?

Tema: Barnevern

Hei!

Det er noen opplysninger om barnet som kan holdes tilbake. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om barnets helse. Noen opplysninger kan holdes tilbake fordi det er best for barnet.

Hva som er best for barnet skal alltid være et viktig moment når voksne vurderer spørsmål om barn. Det gjelder både for barnevernet og for foreldrene. Du er 16 år og det du sier om hva du ønsker at skal være privat, og som du ikke vil dele med andre, skal ha stor vekt.

Foreldre kan heller ikke forvente å få all mulig informasjon om barnets hverdag, dersom barnet ikke bor hjemme.

Når det gjelder selve barnevernssaken, er hovedregelen  at moren din er part i saken, og dermed har rett til innsyn i dokumentene og opplysninger knyttet til saken. Dersom moren din fortsatt har foreldreansvar for deg, vil det være noen sentrale opplysninger som hun skal få. Det kan være større beslutninger, som for eksempel hva slags skolegang du velger.

Som du forstår kan det være mange vurderinger som blir gjort i det du spør om. Vi kan derfor ikke svare konkret. Vi synes du skal spørre  saksbehandleren din i barnevernet om det du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv