16. februar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Gå på do

hei, kan læreren nekte BARE guttene å gå på do, mens jentene får gå på do når de vil?

Hei,

Fint at du kontakter oss.

Det er læreren sitt ansvar å passe på at elevene er tilstede i timen. Er det slik at en elev har behov for å gå på toalettet i timen, så bør læreren gi lov til det. Det gjelder for både gutter og jenter.

Hvis noen går på do hele tiden, så vil det forstyrre ganske mye og ødelegge undervisningen for de andre. Det kan være en av årsakene til til at læreren nekter noen, men ikke alle, å gå på do i timen.

Vårt forslag er at dere ber om en begrunnelse på hvorfor deres lærer har en slik regel. Er det ikke fornøyd med svare, så ta kontakt med rektor. Bruk gjerne elevrådet til å ta opp saken med rektor.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv