6. februar 2020

Fysisk straff

Hei, har lærere lov å gi fysisk straff som armhevinger og situps. Selv på videregående skole?

Hei,

Du har rett til å ha det bra på skolen, og alle former for krenkende behandling av elever er forbudt. Det gjelder uansett hva eleven har gjort. Læreren bruke reaksjoner som står i ordensreglementet, og et ordensreglement kan ikke ha regler eller straff som er ulovlige.

Hvis du opplever straff som du mener er krenkende eller som ikke står i ordensreglene, bør du og foreldrene dine læreren en tilbakemelding om dette. Hvis læreren ikke  kan også klage til rektor. Snakk med rektor direkte eller send en e-post og fortell at læreren straffer dere med armhevinger.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv