8. juni 2018

Friminutt

Hei jeg er ofte alene i friminuttene og vennene mine holder altig på med 1 spretten. 1 av venne mine har altig planer når jeg spør om å bli med hjem etter skolen. Og jeg har ikke lyst til å sitte på vennebenken. Jeg ender som oftest opp alene igjen.

Hei!

Det var leit å høre om hvordan du har det i friminuttene på skolen. Du skal ikke behøve å være alene og de lærerne på skolen skal passe på at alle har noen å leke med. Lærerne og rektor har ansvaret for at alle elever trives og har det bra på skolen.

Du kan snakke med foreldrene dine om hvordan du har det i friminuttene. Da kan dere sammen møte læreren din og rektor og fortelle at de må hjelpe til så alle elever har noen å leke med. Hvis dette ikke hjelper, eller ingen gjør noe kan dere klage til Fylkesmannen.

For å hjelpe deg og foreldrene dine litt videre, har vi laget en egen nettside om hva dere kan gjøre når du ikke har det bra på skolen.

Vi håper det holder at dere snakker med skolen om hvordan du har det og at lærerne hjelper deg med å få noen å være sammen med og leke med.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv